STUDENT UNION OF THE SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS AND LAW

Scholarships & Thesis awards

Every student’s story is different, but the financial gap for students in university is still apparent. By providing sufficient scholarship assistance, we can enable greater success in university, providing backing for deserving students who want to graduate with their degree and give back to society.

The support that students receive from their own community instills a greater sense of belonging – and motivation – to make it through their higher education.

Available Scholarships

Read more about the available scholarships at GU

Lavendla Scholarships

Read more about Lavendla.se scholarships

Hans Werthén Fondens Utlandsstipendium

Read more about ”Utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden”

Morebanker Stipendium

Read more about Morebanker stipendium

Compricers Ekonomistipendium

Read more about Compricers Ekonomistipendium

Pineberry Stipendium

Read more about Pinberry Stipendium

Likvidum Ekonomistipendium

Read more about Likvidum Ekonomistipendium

Advisas stipendium för unga studenter

Stipendium  till en ung student som kan dela med sig av ett smart spartips som gör studentlivet enklare

Kredity Stipendium

Lånfinans Stipendium

Vi på Lånfinans vill med detta stipendium främja studerande genom att dela ut ett årligt stipendium. Vårt mål är att ge studenter bättre förutsättningar gällande sina studier. Stipendiet är till för att motivera studerande att skriva en så bra uppsats som möjligt.

Kreditkortslistans Stipendium

För dig som studerar och ska genomför utomlandsstudier eller skriver uppsats. 

KGFF stipendie

Stipendium för dig som uppmuntrar nya idéer och perspektiv som rör risker kring handelsfinansiering, säkerhet, export och internationell handel.

Qreds Stipendium - Business and Entrepreneurship

Payup Stipendium

Lånenstipendiet

Zensum Ekonomistipendium

Brath - Stipendium för SEO och digital marknadsföring

Outdoor - stipendium for thesis in the area of tourism

Söderberg & Partners - Årets Finansuppsats

The YTA.se Climate Coworking Scholarship

Elyns stipendium - för uppsatser inom hållbar utveckling och förnybar energi

MyStep - Scholarship in economics

Froda - Framtidens kvinnliga företagare

Sambla stipendium 2023

Studera utomlands Stipendium 2023

Min Doktors stipendium inom digital vård

Ekonomival.se stipendium

Stipendium till ekonomi- och finansstudenter

Dagens teknik stipendium

Stipendium för framåtblickande digital nyhetskommunikation

Kreditkortsval.se stipendium

Stipendium för finans- och ekonomistudenter som skriver C- eller D-uppsats

Brittingham Viking Organization scholarship

Study Abroad in The USA

Kreditkolls stipendium

Study abroad or Fintech Scholarship

Comparia Stipendiet

För dig som skriver kandidat- eller masteruppsats inom ekonomi

Fotoakutens Stipendium

För dig som studerar heltid och ska genomför utomlandsstudier

Kreditkort.nu stipendium

Stipendium för dig som ska skriva en C- eller D-uppsats inom ekonomi eller framtidens betalningsmetoder.

Dittlån.se stipendium

Stipendium för dig som skriver C- eller D-uppsatser inom ämnen som rör ekonomi, juridik och framförallt lånemarknaden.

Kreas Stipendium

För dig som studerar på heltid och driver företag på sidan av studierna.

Leadssons Stipendium

Stipendium till dig som skriver uppsats inom marknadsföring, journalistik och ekonomi