Tao Hemberg Jankel, Head of international Relations 2016

  1. Hem
  2. Interviews
  3. Tao Hemberg Jankel, Head of international Relations 2016

Vem är du, när satt du i kårledningen och vilken post hade du?

Tao Hemberg Jankel. Efter att ha jobbat som managementkonsult för Business Sweden i 3 år arbetar jag nu som landschef för företaget StockRepublic i Norge och Danmark. Jag studerade fristående kurser på Handelshögskolan mellan 2012 och 2017. Tog en kandidatexamen i Redovisning 2015 och en Masterexamen i Innovation and Industrial Management 2017.

Var internationellt ansvarig 2016.

Varför sökte du till denna post?

Blev headhuntad till posten, men jag valde att ta på mig uppdraget på grund av den glädjen jag alltid fått från att umgås med utbytesstudenterna. Jag ville vara med att påverka utbytesstudenternas vistelse. Tidigare hade jag varit en så kallad ”student buddy” vid två tillfällen. Att vara student buddy innebär att man har det ultimata ansvaret för att välkomna 10-15 utbytesstudenter och se till att de känner till allt praktiskt samt socialt under sin vistelse. Efter att redan ha fått en väldigt god försmak samt vänner för livet till det internationella utskottets arbete kändes det väldigt självklart, vad mitt svar skulle vara, efter att ha blivit tillfrågad om jag var intresserad av posten.

Hur upplevde du att det var? Berätta mer om din post.

En otroligt rolig tid. Att vara internationellt ansvarig innebär, förutom ansvaret man har i kårledningen, en hel del arbete utanför kårledningens väggar. Rollen handlar om att göra allt i sin makt för att få de som besöker skolan, under en kortare tid, att känna sig lika mycket hemma på skolan som 3- och 5årstudenterna. Som internationellt ansvarig får du på ett ytterst socialt sätt träna din ledarskapsförmåga. Du leder nämligen en mindre styrelse på 10-15 personer och är dessutom ansvarig för att 20-30 studentfaddrar tar väl om hand om de 200-300 utbytesstudenter som besöker skolan varje termin. För mig är min tid i det internationella utskottet den mest minnesvärda tiden från min studietid. Idag när jag blickar över mitt Facebook- och Linkedin-nätverk består ungefär hälften av utbytesstudenter. Man skall verkligen inte underskatta att ha kontakter från hela världen – det möjliggör inte bara underbara roadtrips, men även väldigt, väldigt, värdefulla jobbkontakter.

Varför ska man söka kårledningen?

Man bör söka kårledningen om man vill ha en god arbetserfarenhet som samtidigt är väldigt rolig. Det finns ett antal poster som alla har sin egen genre gällande ansvarsuppgifter. För mig kändes det internationella student-livet mest lockande, för någon annan kanske det är företagsrelationer, marknadsföring och/eller kultur. Jag tror att det viktigaste är att man är intresserad av positionen man söker, och därefter även förstår hur roligt även kårledningsarbetet faktiskt är. Med en roll i kårledningen får man möjligheten att påverka viktiga beslut som tas för studenter.

Jag nämner ovan det breda nätverket som man bygger vid sociala aktiviteter samt vikten utav det, och det är förstås även applicerbart för kårledningsarbetet – jag kom att träffa väldigt många människor även utanför det internationella utskottet i och med att man vistas så pass mycket i kårledningens lokaler där studenter flödar. Den som vill ha många skratt och ytterligare några vänner under studierna skall helt klart söka en roll i kårledningen och därmed vara med att bidra till en bättre vistelse för alla skolans elever.

Meny