Samuel Carlén, Head of Business Relations 2019

  1. Hem
  2. Interviews
  3. Samuel Carlén, Head of Business Relations 2019

Vem är du, när satt du i kårledningen och vilken post hade du?

Samuel Carlén heter jag, mellan 2019 till 2020 under min fjärde och femte termin tog jag uppehåll för att jobba heltid inom kårledningen som Head of Business Relations. Sedan min tid i kåren har jag hoppat på ett deltidsjobb som en form av aktiemäklare hos Carnegie och just nu har jag ett Corporate Strategy Internship hos Investor-ägda Mölnlycke Health Care.

Varför sökte du till denna post?

Jag hade varit aktiv inom kåren genom kårbolag och föreningar och blev nominerad. När jag blev nominerad till Head of Business Relations posten kändes det som ett väldigt bra och spännande nästa steg. Jag var framförallt spänd på möjligheten att kunna skapa nya möjligheter och tillfällen för studenter och företag att träffas och skapa kontakt. Vidare tyckte jag även att det skulle vara spännande att vara företagens första kontaktpunkt på skolan.

Hur upplevde du att det var? Berätta mer om din post.

Posten är otroligt spännande, man får vara del av strategiska diskussioner, träna på sin säljförmåga, vara del av förhandlingar, får erfarenhet som ledare och möjlighet att knyta värdefulla kontakter inom näringslivet och inom kåren.

Varför ska man söka kårledningen?

Att söka till kårledningen är det bästa jag gjort, kombinationen av att få värdefulla erfarenheter samtidigt som man får vara med om så mycket kul och träffa så mycket fantastiska människor gör upplevelsen helt unik. Både jobbet och många av mina närmsta vänner jag har idag har jag mycket kårledningen att tacka för.

Meny