Oskar Thomasson, Head of Associations 2019

  1. Hem
  2. Interviews
  3. Oskar Thomasson, Head of Associations 2019

Vem är du, när satt du i kårledningen och vilken post hade du?

Mitt namn är Oskar Thomasson och jag satt som Föreningsansvarig året 2019. Sedan min tid i kåren så har jag fortsatt mina studier på ekonomprogrammet samtidigt som jag driver mitt nyligen uppstartade företag.

Varför sökte du till denna post?

Min historia in i kårledningen är lite annorlunda då jag, tre månader efter posterna tillsattes, fick ta över rollen som Föreningsansvarig då den först valde bestämde sig för att avgå. I och med min roll som ordförande för en av Handels mest framträdande föreningar samt mina kontakter inom HHGS så blev jag tillfrågad om jag ville ta över posten. Det var en självklarhet för mig att tacka ja då rollen som Föreningsansvarig är en av de roligaste och socialaste posterna man kan ha i kårledningen, vilket passade mig perfekt.

Hur upplevde du att det var? Berätta mer om din post.

Posten som Föreningsansvarig upplevde jag som väldigt betydande för såväl skapandet av nya föreningar som bibehållandet och välmåendet av alla skolans aktiva föreningar. Det är en post där du får träffa många olika sorters människor och arbeta för att deras röster får höras samt tas till hänsyn till när beslut tas i kårledningen. Rollen är dessutom väldigt rolig då den innebär att man måste engagera sig i de olika föreningarnas vardag för att på ett bättre sätt förstå dem, i syfte att av att veta vilka kårledningsinsatser de kan tänkas gynnas av.

Varför ska man söka kårledningen?

Man ska söka till kårledningen om man vill ha möjligheten att förbättra studentlivet för alla studenter på Handels, samtidigt som man erhåller praktisk erfarenhet från en post med stort ansvar utöver sina studier. Dessutom så lär man känna många härliga och målmedvetna människor längs vägen.

Meny