Astrid Johansson, Vice President 2018

  1. Hem
  2. Interviews
  3. Astrid Johansson, Vice President 2018

Vem är du, när satt du i kårledningen och vilken post hade du?

Astrid Johansson heter jag och jag är före detta vice kårordförande i HHGS kårledning! Jag började läsa SMIL-programmet hösten 2017 och tog min kandidatexamen 2020 men fortsätter nu med fristående kurser inför min Master som troligtvis blir på Copenhagen Business School.

För tillfället är jag alltså student vid Handelshögskolan i Göteborg och jag kommer även härifrån denna underbara stad! Däremot är jag uppvuxen i Kina och USA och har med det fått med mig ett sinne för nyfikenhet och viljan att söka mig till nya sammanhang. Det är en kort teaser på varför jag sökte till posten som vice kårordförande som jag går in på lite mer senare.

Under tiden som jag satt som vice kårordförande studerade jag fortsatt vid sidan av min post i kårledningen. Jag tillträde i min roll under min andra termin på Handels. Det var lite ovanligt faktiskt för alla andra i kårledningen det året hade gått minst ett år längre på Handels än vad jag hade gjort. Ur mitt perspektiv så var det inget hinder att jag kandiderade redan under min första termin för att sedan tillträda under min andra. Jag anser att huvudsaken är att om man är intresserad av att sitta med i kårledningen så behöver man ha ett intresse för att lära sig mycket nya saker, ta stort eget ansvar och ha en passion för att utveckla en verksamhet så att den drivs framåt!

Mitt år som vice kårordförande var 2018 och tillsammans med resterande poster i kårledningen upplevde vi och genomgick så otroligt många häftiga och roliga händelser! 2018 är det året utan tvekan ett av de coolaste jag fått ynnesten att vara med om!

Varför sökte du till denna post?

Hur det kom sig att jag sökte till posten som vice kårordförande kom att bli utfallet av att jag dels blev nominerad till posten men även för att jag fick en aha-upplevelse att jag verkligen naturligt gillade att vara engagerad i kåren!

Jag gick med i programstyrelsen för SMIL-programmet redan under min första vecka på Handels. Där och då och insåg jag ganska snabbt att jag dels trivdes otroligt bra med att ha ett engagemang vid sidan av studierna, men även att det var väldigt roligt att få vara en styrelsemedlem för att därmed ha chans att påverka det som jag anser vara viktigt!

Dessutom så lärde jag känna ett par stycken som då satt i Kårledningen eftersom min roll i programstyrelsen innebar kontakt med kårledningen lite då och då. På så sätt fick jag upp ögonen för vad HHGS kårledning gör, vad det innebär att vara en del av kårledningen men även hur en vanlig arbetsdag i kåren kan se ut.

När nomineringsperioden för kårvalet öppnade upp så insåg jag att det var min chans att testa på om detta kunde vara något för mig och i samma stund fick jag reda på att jag blivit nominerad till denna posten av ett par olika personer. Eftersom jag ville söka till posten och att det redan fanns ett visst stöd så visste jag att var taggad på detta! Med det sagt drog en kampanj igång på skolan där min främsta ståndpunkter rörde att jag ville se till att skapa en mer inkluderande kår där det alla är välkomna och där det finns aktiviteter, föreningar eller projekt som passar alla. Därmed hade jag en tydlig vision om var jag ville utveckla kåren och därför sökte jag till denna post! Det var en kombination av att arbetsformen (styrelsearbete) passade bra med det som jag ville se som en förändring i HHGS.

Hur upplevde du att det var? Berätta mer om din post.

Året i kårledningen var så unikt och helt obeskrivligt lärorikt! Jag fick testa på saker jag aldrig tidigare gjort och som jag tror att det kommer dröja lång tid tills jag får göra i mitt arbetsliv… Löneförhandling, medarbetarsamtal och framtagande av HHGS värdegrund är bara några få exempel på sådana erfarenheter som jag fick med mig från mitt år i kårledningen som jag anser vara väldigt unika sett till vår allas relativt unga ålder i kårledningen men även att få med mig denna erfarenheten redan under studietiden.

I min roll som vice kårordförande ingick att jag även var ansvarig för likabehandlingen och därför initierade Feministiska Juristföreningen och jag en stor kartläggning över hur jämställdheten upplevdes vara på Handels och detta resulterade sedan i en checklista som gick till institutionerna vid Handels som ska användas vid framtagande av kurslitteratur och utformning av kursinnehåll. På det här viset fick jag verkligen möjlighet att driva just ett projekt om inkludering och jämställdhet som var det jag gick till val på! Detta visar på valmöjligheterna under året i kårledningen och är väldigt talande för den flexibilitet som det innebär att vara ledamot i kårledningen eftersom du just har ett stort ansvar!

Året i kårledningen var även otroligt utvecklande. Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv som jag inte visst tidigare. En sådan sak var att jag verkligen vågar stå upp för min åsikt. ”Kårledningar” tenderar att bestå av väldigt många starka underbara karaktärer som vet vad de vill eftersom alla har valt att söka sig till en ledning. Att inse detta och att få öva uttrycka sin sak i en stor grupp av viljestarka människor var något som stärkte mig mycket.  Dessutom fick jag minst sagt lära mig att skruva upp effektiviteten i studietakten för att hinna med både posten som Vice kårordförande, studierna och det extrajobb jag även hade vid sidan av.

Förutom det interna arbetet i kårledningen var jag även ledamot i GFS; Göteborgs Förenade Studentkårer som driver det politiska påverkansarbetet för studenter i Göteborg. Utöver det satt jag och Ordförande som ledamöter i stipendiestiftelsen Stiftelsen Förutvarande samt i Axel Adlerberths Fond. Detta innebar möten på rullande basis som var relativt formella till både innehåll och mötesstruktur och likaså där tar jag med mig mycket rika erfarenheter i termer av vad det innebär för ansvar att vara styrelsemedlem.

Året i kårledningen är helt och hållet oersättligt. Det finns inget som jag skulle vilja byta ut mot denna erfarenheten. Många av dem sakerna som jag nämnt som lärdomar från året är sådant jag alltid kommer att bära med mig och som är väldigt värdefulla för mig.

Varför ska man söka kårledningen?

Om du har ett intresse för att sitta med i ett beslutande organ som har en fin balans mellan allt det roliga som studentlivet innefattar såsom sittningar, pub-livet, Nollningen men även det strategiska arbetet som att utveckla kåren framåt, skulle jag säga att du passar i kårledningen och bör söka! Egenskaper som är fördelaktiga att ha som ledamot i kårledningen är att du har en stark drivkraft, ser potential till utveckling och är flexibel och bra på att samarbeta! Självfallet finns det flera olika poster i kårledningen och många skiljer sig väldigt mycket från varandra vilket gör att det finns poster som passar olika personer på varierande sätt. Om du känner dig träffad av de här beskrivningarna och är sugen på att utvecklas under ett helt episkt år tveka inte på att kandidera till kårledningen!

Meny