STUDENT UNION OF THE SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS AND LAW

AFRY

Swedish

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Som en del av AFRY är AFRY Management Consulting den ledande rådgivaren inom energi- och bioindustrisektorn. Vårt globala team på över 500 konsulter, fördelade på 17 kontor och tre kontinenter, tillhandahåller strategisk och operationell rådgivning baserad på omfattande industri- och marknadsexpertis.

Vi söker en energisk och analytisk

Analyst / Consultant Wood Products

för att förstärka vårt team inom Wood Products.

Som rådgivare till trävarusektorn spelar vi en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle, och efterfrågan efter våra tjänster har vuxit starkt under senare år. Våra tjänster fokuserar främst inom industrier såsom träpanel, sågträ, förädlade träprodukter, och ytbehandlingsmaterial.

Våra klienter är noterade, privata och familjeägda företag längs med hela värdekedjan, såväl som investeringsbolag, banker och andra finansinstitut. Vi bistår våra klienter med rådgivning på många olika ämnesområden, såsom strategisk rådgivning, affärsutveckling och marknadsanalys. Du kommer att bli en integrerad del av Wood Products-teamet, som är baserat på ett flertal platser runtom i Europa och globalt.

 

Jobbeskrivning

 • Bli en del av projektteam med focus på marknads-, investerings- och ekonomisk modellering genom insamling och sammanställning av kvantativ och kvalitativ information, och analys av dessa
 • Nyckelroll inom due diligence- och investeringsprojekt
 • Etablera och utöka existerande marknads- och ekonomiska modeller och prognosverktyg
 • Uppdatera och underhåll AFRY’s marknads- och industriinformation med information om tillverkare av träpanel-, sågträ- och ytbehandlingsmaterial
 • Etablera, upprätthåll och dra nytta av ett brett kontaktnät av industriexperter inom träindustrisektorn för att genom diskussioner kunna underbygga observationer och slutsatser om träindustrins framtida utveckling
 • Dagligt samarbete med andra AFRY-kontor i Europa och globalt
 
Kvalifikationer
 • Universitetsstudier på masternivå, företrädesvis inom Business/Economics med specialisering inom Redovisning, Finans eller Nationalekonomi
 • Intresse av en karriär som konsult inom strategisk rådgivning
 • Intresse för träindustrin; tidigare erfarenhet inom industrin från studier eller tidigare anställningar är meriterande
 • Analytiskt tankesätt med stark kvantitativ problemlösningsförmåga
 • Flytande språkkunskaper i engelska (muntligen och skriftligen) är ett krav. Kunskaper inom något annat språk, i synnerhet svenska och/eller tyska, är meriterande
 • Utmärkta egenskaper som lagspelare och god kommunikatör
 • Intresse av ett varierande arbete avseende såväl projektroll som industrifokus, i en internationell miljö
 • Beredd att resa inom tjänsten vid behov, samt att arbeta med en blandning av företag/organisationer, affärskulturer och människor hos våra klienter
 
Ytterligare information

Från dag ett kommer du att bli direkt involverad i projekt där du arbetar med att sammanställa analys, koncept och slutsater med syfte att bistå våra klienter med rådgivning och expertis. Under stöttning av dina kollegor utvecklar du värdefulla insikter för beslutsfattare inom industrin samtidigt som du själv fördjupar din kompetens.
Du kommer att samarbeta med erfarna och drivna kollegor och implementera såväl prövade som nya koncept, och besvara viktiga frågor för industrin, både på företags- och samhällsnivå.
Andra attraktiva faktorer är vår icke-hierarkiska organisation och snabbt växande tilldelning av ansvar till juniora kollegor, vilket innebär ständiga utmaningar och utmärkta karriärsmöjligheter. Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön, ett prestationsbaserat bonussystem, färdighetsutbildningar med konsultspecifikt fokus, samt individuellt stöd och återkoppling från en intern mentor. Du har möjlighet att arbeta på distans om nödvändigt.

AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Read more about AFRY Management Consulting and what our employees tell about their work

https://afry.com/en/area/careers-in-management-consulting?sector=1327

For more information please contact bjorn.thelin@afry.com

English

AFRY is a European leader in engineering, design, and advisory services, with a global reach. We accelerate the transition towards a sustainable society.

We are 17,000 devoted experts in infrastructure, industry, energy and digitalisation, creating sustainable solutions for generations to come.

Making Future

As part of AFRY, AFRY Management Consulting is the leading advisor to the world’s energy and bio-based industries. Our dedicated team of over 500 consultants, across 17 offices on 3 continents, provides strategic and operational advice across the value chain, underpinned by deep industry expertise and market insights.

We are looking for an energetic and analytical

Analyst / Consultant Wood Products

in order to grow and strengthen our Wood Products sector team.

As advisors to the wood products sector we play an important role in the transition to a sustainable economy, and in recent years we have seen a strong growth of our business. Our services focus primarily on wood-based panels, sawnwood, engineered wood products and decorative surfacing materials.

Our clients are stock listed, private and family owned businesses along the wood products value chain as well as private equity firms, banks and financial institutions. We support our clients on a broad range of topics including strategic advisory, operational and business excellence, and market intelligence. You will be working as an integrated part of the Wood Products team, which is based in various offices across Europe and beyond.

AFRY is a European leader in engineering, design, and advisory services, with a global reach. We accelerate the transition towards a sustainable society.

We are 17,000 devoted experts in infrastructure, industry, energy and digitalisation, creating sustainable solutions for generations to come.

Making Future

As part of AFRY, AFRY Management Consulting is the leading advisor to the world’s energy and bio-based industries. Our dedicated team of over 500 consultants, across 17 offices on 3 continents, provides strategic and operational advice across the value chain, underpinned by deep industry expertise and market insights.

We are looking for an energetic and analytical

Analyst / Consultant Wood Products

in order to grow and strengthen our Wood Products sector team.

As advisors to the wood products sector we play an important role in the transition to a sustainable economy, and in recent years we have seen a strong growth of our business. Our services focus primarily on wood-based panels, sawnwood, engineered wood products and decorative surfacing materials.

Our clients are stock listed, private and family owned businesses along the wood products value chain as well as private equity firms, banks and financial institutions. We support our clients on a broad range of topics including strategic advisory, operational and business excellence, and market intelligence. You will be working as an integrated part of the Wood Products team, which is based in various offices across Europe and beyond.

 

Your tasks

 • Working as part of client engagement teams on projects focusing on market, investment and financial modelling by gathering qualitative and quantitative information, and analysing these
 • Supporting on due diligence and investment feasibility study projects
 • Creating and expanding industry financial and market models
 • Helping to maintain and update AFRY’s internal market and industry databases that contain descriptions and details on every wood-based panel, surfacing material, sawmill and engineered wood products mill in the world
 • Conducting expert discussions along the wood products value chain to obtain insights and verify assumptions for our consulting assignments
 • Collaborating daily with office locations in Europe and beyond
 

Your profile

 • Excellent University degree education, preferably M.Sc. Business/Economics with major in Accounting, Finance or Economics
 • Interest in a career as Management Consultant
 • Interest in the wood products sector; initial experience in the sector as part of your studies or previous employment is an advantage
 • Analytical mindset, strong quantitative problem solving skills
 • Full fluency in English (verbal and written) is required. Proficiency in any other language, particularly Swedish and/or German is an advantage
 • Excellent team work capabilities and communication skills
 • Willingness to work in a variety of roles, cultural settings and across sectors in an international environment
 • Flexibility to travel as needed, as well as work with a multitude of organisations, cultures and people in client projects
 

Our offer

From day one, you are involved in the development of analyses and concepts, in direct contact with our clients. Using the principle of ‘learn-on-the-job’, you benefit directly from the experience of other team members. Together with the team you will develop valuable insights and advice for decision makers.
You will collaborate with an experienced and highly motivated team of consultants and apply proven methodologies, and content that engages with important issues at management level, across national borders.
You will be tempted by flatter hierarchies and the early transfer of responsibilities, with steep learning curves and excellent career opportunities. You will benefit from a competitive salary, a performance related bonus scheme, consultancy-specific training opportunities, individual support and regular feedback from an experienced mentor. You can work remotely whenever needed.

AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Read more about AFRY Management Consulting and what our employees tell about their work

https://afry.com/en/area/careers-in-management-consulting?sector=1327

For more information please contact bjorn.thelin@afry.com

WHO YOU ARE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sapien arcu condimentum eu cras. Morbi egestas pellentesque vivamus viverra accumsan. Commodo pellentesque at maecenas a ultrices. Cursus sit volutpat dolor sagittis. Dolor, eget diam dui enim diam convallis. Auctor sodales pharetra massa, purus faucibus. At molestie tincidunt at commodo. Mattis odio volutpat ut id sed adipiscing dolor orci.

Location
Flexible

Extent
Full time

Deadline
Ongoing application-period

Start
Flexible, latest Q1-2023

Questions?
bjorn.thelin@afry.com

Visit
www.afry.com