Linus Broström, Head of Administration 2016

  1. Hem
  2. Interviews
  3. Linus Broström, Head of Administration 2016

Vem är du, när satt du i kårledningen och vilken post hade du?

Mitt namn är Linus Broström och jag studerade juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet under åren 2014 till 2019. Jag var en del av kårledningen 2016 och innehade rollen som förvaltningsansvarig (Head of Administration). Under denna tid läste jag fjärde och femte terminen på utbildningen. Idag arbetar jag främst med immaterialrätt och kommersiella avtal på en affärsjuridisk advokatbyrå här i Göteborg.

Varför sökte du till denna post?

Jag sökte faktiskt inte utan jag blev nominerad. När jag blev nominerad var jag naturligtvis tvungen att läsa på lite om rollen som förvaltningsansvarig för att kunna fatta beslut om jag skulle tacka ja eller avböja. Det som lockade var den problemlösningsförmåga som krävdes. Som förvaltningsansvarig är man ytterst ansvarig för att se till att allt praktiskt inom kårverksamheten faktiskt fungerar och ibland får man lov att vara lite kreativ för att hitta bra lösningar.

Hur upplevde du att det var? Berätta mer om din post.

Jag upplevde mitt år i kårledningen som utvecklande och givande. Att stå till förfogande och hjälpa kårmedlemmar när problem uppstår upplevde jag som tillfredsställande.

Varför ska man söka kårledningen?

Att vara en del av kårledningen är ett utmärkt sätt att lära sig hur styrelsearbete fungerar. Dessutom ska det kontaktnät som man bygger upp inte förbises. Att arbeta tillsammans med studenter med annan bakgrund är både utvecklande och roligt. Om jag hade tackat nej till min nominering så hade jag aldrig fått möjlighet att lära känna så många härliga människor.

Meny